Kattis: Kan vi hjälpa dig laga psalmodikonet Hedda? Om vi fick det med oss kanske vi kan locka fram älvorna med det och rädda Johan. Men då måste vi kunna spela musik på det!

Hedda: Om jag fick rätt material skulle jag kunna stränga om det… Till exempel tagel. Tagel görs av hår från hästar eller kor. Från deras svans eller man alltså. Gå till Karlebyladan och hitta Sven-Petter, drängen. Han har så god hand med djuren, han kan säkert ordna fram lite tagel. Kom tillbaka hit när ni pratat med honom, så kan jag laga psalmodikonet!

Älvkvarnen
Sven-Petter
Märta
Lars
Greta
Anders
Hedda
Rakel